Young Lawyers


Co-Chairpersons
Choo Zhengxi
Tham Keng Yue Gerald

Vice-Chairperson
Diedre Grace Morgan

Council Representatives
Low Ying Li, Christine
Ng Huan Yong

Members
Abhinav Ratan Mohan
Audrey Liaw Shu Juan
Benny Santoso
Cha Yong Sing Ignatious
Chua Cheng Yew
Chooi Jing Yen
De Souza Stephanie Michelle
Gregory Xu Weicheng
Hany Soh Hui Bin
Hiren George Jonas
Hoong Li Ying
John Lo
Lim Charmaine Jillian Phipps
Ng Sui Ping Penelope Ann
Nicole Carmen Tan Yi
Rebecca Vathanasin
Shereen Hergobind Goklani
Siow Ying Yi
Soh Su Ming Berlin
Suang Wijaya
Tan Kee Ming Glen
Tan Wei-Min Sarah Ephesians
Tanya Thomas Vadaketh
Tran Le Luu Phuong
Vikram Ranjan Ramasamy
Vinodhan Gunasekaran
Wong Yi
Yeong Kai Jun Geraldine

Secretariat Representative
Shawn Toh
(E-mail: mcir@lawsoc.org.sg)

Committee Description​
Addresses the concerns and needs of lawyers under five years’ standing.