Continuing Professional Development


Co-Chairperson
Wong Li Kok Alex
Mohamad Rizuan Bin Pathie

Vice-Chairperson
Raeza Khaled Salem Ibrahim

Council Representative
Seah Zhen Wei Paul

Members
Chen Cuiying Janelene
Chen Jianhao Kennedy
Edward Stanley Tay Wey Kok
Foo Fei Ying Sandy
Khoo Yong Jie
Kimarie Cheang Xiao Pin (Zheng Xiaopin)
Pang Keep Ying Joey
Song Ruoh Jin
Andrew Chan Chee Yin
Koh Swee Yen
Vijay Kumar Rai
Malcolm Tan Ban Ho
Anthony John Grundy

Secretariat Representative
Jean Wong
(E-mail: cpd@lawsoc.org.sg)

Committee Description​
Considers policy matters concerning continuing professional development programmes.